KIPR-524/2018 - Podpůrné opatření 2. - 5. stupně – asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorMgr. et. Mgr. Václav Chmelíř

Počet hodin: 6

Termín: 20. 3. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2018 

Kód programu: KIPR-524/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Co to je sluch, zvuk, audiometrie a audiogram, typy a stupně sluchových vad, kompenzace sluchových vad, význam včasné péče o děti se sluchovým postižením, zásady pro komunikaci se sluchově postiženým, péče o sluchově postižené, poradenství pro sluchově postižené, vzdělávání sluchově postižených; školský systém, odlišné metodiky a didaktiky, úpravy vzdělávacího obsahu, integrace a inkluze, podpůrná opatření u sluchově postižených, komunikační systémy sluchově postižených, perspektivy potřeb sluchově postižených a vývoj v oblasti způsobů kompenzace sluchové vady, novinky, legislativa.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.