Podpůrné opatření 2. - 5. stupně – Asistent pedagoga (tlumočník) a práce s pomůckami ve výuce pro žáky se sluchovým handicapem

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. et. Mgr. Václav Chmelíř

počet hodin: 6

termín: 20.03.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 10.03.2018 

kód programu: KIPR-524/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Co to je sluch - zvuk - audiometrie - audiogram - typy a stupně sluchových vad - kompenzace sluchových vad - význam včasné péče o děti se sluchovým postižením - zásady pro komunikaci se sluchově postiženým - péče o sluchově postižené - poradenství pro sluchově postižené - vzdělávání sluchově postižených, školský systém, odlišné metodiky a didaktiky, úpravy vzdělávacího obsahu - integrace a inkluze - podpůrná opatření u sluchově postižených - komunikační systémy sluchově postižených - perspektivy potřeb sluchově postižených a vývoj v oblasti způsobů kompenzace sluchové vady - novinky - legislativa.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.