KIPR-504/2018 - Podpůrná opatření u žáků z jiného kulturního prostředí = žáků cizinců

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Pavla Kubíčková

Termín: 19. 2. 2018 

Čas zahájení: 12.00

Uzávěrka přihlášek: 9. 2. 2018 

Kód programu: KIPR-504/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Program je zaměřený na vzdělávání žáků - cizinců v rámci školského zákona, vyhlášky 27/2017 a ostatních legislativních a zákonných norem. Nedílnou součástí obsahu semináře je tvorba IVP u žáků - cizinců, úprava obsahu, organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků, spolupráce s odbornými pracovišti, neziskovými organizacemi a rodiči, zákonnými zástupci. Zároveň jsou v průběhu semináře poskytnuty informace o hlavních odlišnostech v kulturním a společenském životě a chování žáků - cizinců s ohledem na jejich národnost, specifika jednotlivých rodných jazyků žáků - cizinců a s tím související možné obtíže při osvojování českého jazyka.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.