Podpůrná opatření u žáků s SPÚ

"Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR a nejen jich)."

lektoři: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

počet hodin: 8

termín: 07.12.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 07.11.2017

kód programu: KIPR-507/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah vzdělávacího programuúčastníci vzdělávací akce budou nejprve stručně seznámeni se současnými trendy v terminologii a diagnostice těchto poruch. Pozornost bude věnována edukaci žáků s poruchami učení v základní škole (oba stupně) nebo ve střední škole a možnostmi jejich přímé pedagogické podpory ze strany učitele v souvislosti s objektivním uzpůsobením metod a forem výuky, její organizací a hodnocením práce těchto žáků. Dále bude rozebráno poskytování podpůrných opatření žákům v riziku SPU na úrovni školy, vedoucích k možné prevenci a minimalizaci jejich dalších obtíží včetně příkladu tvorby PLPP. Následně budou podpůrná opatření rozebírána v souvislosti s dopady specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie) do výuky v intencích 2. a vyššího stupně podpory dokumentovaných na příkladech z praxe.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.