Podpůrná opatření u žáků s SPÚ

 

"Určeno pro pedagogy všech stupňů škol (škol zapojených do projektu KIPR a nejen jich)."

LektorkaPhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 7. 12. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 7. 11. 2017

Kód programu: KIPR-507/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Účastníci vzdělávací akce budou nejprve stručně seznámeni se současnými trendy v terminologii a diagnostice těchto poruch. Pozornost bude věnována edukaci žáků s poruchami učení v základní škole (oba stupně) nebo ve střední škole a možnostem jejich přímé pedagogické podpory ze strany učitele v souvislosti s objektivním uzpůsobením metod a forem výuky, její organizací a hodnocením práce těchto žáků. Dále bude rozebráno poskytování podpůrných opatření žákům v riziku SPU na úrovni školy vedoucích k možné prevenci a minimalizaci jejich dalších obtíží včetně příkladu tvorby PLPP. Následně budou podpůrná opatření rozebírána v souvislosti s dopady specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie) do výuky v intencích druhého a vyššího stupně podpory dokumentovaných na příkladech z praxe.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.