Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: PhDr. Soňa Cpinová

počet hodin: 8

termín: 25.05.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 15.05.2018 

kód programu: KIPR-517/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: Seminář je věnován náhledu na možnosti přístupu k dětem s poruchami chování. Účastníci semináře získají základní informace o možných přístupech k dětem. Získají základní informace v problematice poskytování podpůrných opatření a pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.