KIPR-517/2018 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaPhDr. Soňa Cpinová

Počet hodin: 8

Termín: 25. 5. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2018 

Kód programu: KIPR-517/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Seminář je věnován náhledu na možnosti přístupu k dětem s poruchami chování. Účastníci semináře získají základní informace o možných přístupech k dětem, informace o problematice poskytování podpůrných opatření a pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.