Podpůrná opatření u žáků cizinců

"Pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a asistenty pedagogů škol a školských poradenských pracovišť."

lektoři: Mgr. Marika Kropíková             

počet hodin: 8

termín: 07.12.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 01.12.2017

kód programu: KIPR-509/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah vzdělávacího programuProgram je zaměřený na vzdělávání žáků - cizinců v rámci školského zákona, vyhlášky 27/2017 a ostatních legislativních a zákonných norem. Nedílnou součástí obsahu semináře je tvorba IVP u žáků - cizinců, úprava obsahu, organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků, spolupráce s odbornými pracovišti, neziskovými organizacemi a rodiči, zákonnými zástupci. Zároveň jsou v průběhu semináře poskytnuty informace o hlavních odlišnostech v kulturním a ve společenském životě a chování žáků - cizinců s ohledem na jejich národnost, specifika jednotlivých rodných jazyků žáků - cizinců a s tím související možné obtíže při osvojování českého jazyka.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.