Podpůrná opatření u žáků cizinců

 

"Pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a asistenty pedagogů škol a školských poradenských pracovišť."

LektorkaMgr. Marika Kropíková             

Počet hodin: 8

Termín: 7. 12. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 1. 12. 2017

Kód programu: KIPR-509/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Program je zaměřený na vzdělávání žáků cizinců v rámci školského zákona, vyhlášky 27/2017 a ostatních legislativních a zákonných norem. Nedílnou součástí obsahu semináře je tvorba IVP u žáků cizinců, úprava obsahu, organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků, spolupráce s odbornými pracovišti, neziskovými organizacemi, rodiči a zákonnými zástupci. Zároveň jsou v průběhu semináře poskytnuty informace o hlavních odlišnostech v kulturním a společenském životě a v chování žáků cizinců s ohledem na jejich národnost, specifika jednotlivých rodných jazyků žáků cizinců a s tím souvisejícími možnými obtížemi při osvojování českého jazyka.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.