Podpůrná opatření 1.–3. stupně

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Miroslava Vašutová

Počet hodin: 6

Termín: 29. 8. 2017

Čas zahájení: 10.00

Uzávěrka přihlášek: 29. 8. 2017

Kód programu: KIPR-702/2017 

Místo: Šafaříkova 726/9, 757 01 Valašské Meziříčí

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře

Účastníci semináře se seznámí s prvními třemi stupni podpůrných opatření u žáků se SVP. V rámci bloku věnovaného podpůrnému opatření prvního stupně bude dovysvětlen termín „plán pedagogické podpory“ a specifikovány různé pedagogické metody, které jsou využitelné v rámci 1. stupně podpůrných opatření. V rámci dalších bloků bude rozebírán nejdříve 2. a 3. stupeň podpůrných opatření a později i legislativní specifika Individuálního studijního plánu. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.