Podpůrná opatření 1.–3. stupně

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky s PAS."

lektoři: Mgr. Miroslava Vašutová

počet hodin: 6

termín: 29.08.2017

čas zahájení: 10:00

uzávěrka přihlášek: 29.08.2017

kód programu: KIPR-702/2017 

místo: Šafaříkova 726/9, 757 01 Valašské Meziříčí

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah semináře: Účastníci semináře se seznámí s prvními třemi stupni podpůrných opatření u žáků se SVP. V rámci bloku věnovaného podpůrnému opatření prvního stupně bude dovysvětlen termín plán pedagogické podpory a specifikované různé pedagogické metody, které jsou využitelné v rámci 1. stupně podpůrných opatření. V rámci dalších bloků budou rozebírané nejdříve 2. a 3. stupeň podpůrných opatření a později i legislativní specifika Individuálního studijního plánu. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.