Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Jana Mrázková

počet hodin: 8

termín: 16.01.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 05.01.2018 

kód programu: KIPR-500/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu

  • Vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), definice podpůrných opatření ve školském zákoně a ve vyhlášce o společném vzdělávání.
  • Průběh poskytování prvního stupně PO, role osob podílejících se na poskytování 1. stupně PO – role vyučujících, výchovného poradce, školních specialistů, model 3MP a jeho souvislost s 1. stupněm PO.
  • Plán pedagogické podpory (PLPP) náležitosti, pravidla pro jeho využívání, zkušenosti s využíváním PLPP, zjištění z analýzy PLPP, praktický nácvik, představení kazuistik účastníků (týkajících se podpory žáků v 1. stupni PO).
  • Diskuze nad možnostmi podpory pro tyto žáky.

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.