KIPR-500/2018 - Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Jana Mrázková

Počet  hodin: 8

Termín: 16. 1. 2018 

Čas  zahájení: 9.30

Uzávěrka  přihlášek: 5. 1. 2018 

Kód programu: KIPR-500/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu

  • vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), definice podpůrných opatření ve školském zákoně a ve vyhlášce o společném vzdělávání
  • průběh poskytování prvního stupně PO, role osob podílejících se na poskytování 1. stupně PO – role vyučujících, výchovného poradce, školních specialistů; model 3MP a jeho souvislost s 1. stupněm PO
  • plán pedagogické podpory (PLPP) – náležitosti, pravidla pro jeho využívání, zkušenosti s využíváním PLPP, zjištění z analýzy PLPP, praktický nácvik, představení kazuistik účastníků (týkajících se podpory žáků v 1. stupni PO)
  • diskuze nad možnostmi podpory pro tyto žáky

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.