Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán v praxi

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky s PAS."

LektorkaMgr. Renata Svozilková

Počet hodin: 4

Termín: 13. 9. 2017

Čas zahájení: 10.00

Uzávěrka přihlášek: 12. 9. 2017

Kód programu: KIPR-704/2017 

Místo: budově B, KÚ Karlovarského kraje místnost 220 B  

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře:

Účastníci semináře se seznámí s legislativou spojenou s Plánem pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu, a to i s ohledem na technickou novelizaci vyhlášky č. 27/ 2016 Sb. Dále se metodická podpora bude soustředit na úskalí, na která je možné narazit při tvorbě Plánu pedagogické podpory či na která pedagog naráží při přípravě Individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení PPP. Dále bude v rámci metodické podpory otevřeno i téma transformace Rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání a jeho přenos do školních vzdělávacích plánů a úpravy v samotném IVP. V neposlední řadě by se metodická podpora měla zabývat problematikou hodnocení u žáka s individuálním vzdělávacím plánem. Bude upřesněna problematika formativního hodnocení.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.