Odborný panel na téma Případové konference ve školství

7. odborný panel projektu KIPR se konal 24. 9. 2019 na téma Případové konference ve školství.

7. odborný panel projektu KIPR se konal 24. 9. 2019 na téma Případové konference ve školství. 

V příspěvcích a následných diskusích byly sdíleny zkušenosti z případových konferencí jak v projektu, tak v OSPOD, kde je běžně užívanou metodou sociální práce. 

Byly projednány i právní aspekty případových konferencí. K otázce, zda je případová konference vhodným intervenčním nástrojem ve školské praxi, se účastníci vyjádřili kladně.

Zde naleznete soubory prezentované na odborném panelu: