Nový kurz na kompenzační pomůcky a asistivní technologie

V rámci klíčové aktivity Vzdělávání jsme pro Vás připravili kurz ... 

V rámci klíčové aktivity Vzdělávání jsme pro Vás připravili kurz s názvem "Kompenzační pomůcky v praxi se zaměřením na děti se zrakovým postižením, tělesným postižením a děti s kombinací více vad", který je primárně určen pro pracovníky ŠPZ a pouze pro segment, který s danou skupinou pracuje. Pro ty z Vás, které tento kurz zajímá a chtějí se dozvědět něco nového na toto téma, neváhejte a přihlaste se.

Anotace kurzu: 

Obsah vzdělávacího programu a workshopu je rozdělen do dopolední části pro pomůcky pro zrakově postižené děti a odpolední části pro tělesně postižené a kombi vady – jejich praktická ukázka a možnost využití pomůcek, asistivní technologie počítačové a mobilní, které významně zmírňují komunikační a informační deficit těchto skupin žáků se SVP. Hlubší pochopení práce s kompenzačními pomůckami vyžaduje také vhled do technické stránky. Na semináři tak budete mít možnost se seznámit ze základními principy ovládání těchto pomůcek a jejich technologií. Workshop seznámí účastníky se současnými, běžně využívanými didaktickými, kompenzačními a asistivními pomůckami i se zaměřením a reflektujícími možnosti využití v rámci IT a dalších technologií. Součástí workshopu bude také diskuze nad nastavením možné mezioborové spolupráce a podpory v oblasti IT a technické stránky kompenzačních pomůcek. Předpokladem pro účast na semináři je přímá práce s dětmi se SVP daného segmentu a znalost kompenzačních pomůcek daného znevýhodnění. Přínos je zejména v rozšíření znalostí po technické a IT stránce s cílem seznámit pracovníky s hlavními funkcemi a situacemi, kde mohou efektivně pomáhat.

Tento kurz vedou zkušení lektoři PhDr. Milan Pešák a Dr. Břetislav Verner, CSc..