Novela vyhlášky č. 27/2016

MŠMT zveřejnilo novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. ...

MŠMT zveřejnilo novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění od 1.1.2018. Její plné znění najdete na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2

Předkládáme krátký přehled novinek:

  • Změna velikosti skupiny, které je poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence, a to ze 4 žáků na 6.
  • Oprava technických nedostatků v příloze.
  • Žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti je možné poskytnout některé další pomůcky nad rámec dosavadní úpravy.
  • Pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu se použije nižší platový stupeň.
  • Zrušení nomativního financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření.

K bližšímu seznámení se s novelou vyhlášky doporučujeme článek uvedený na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2).

Novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. je také možné stáhnout na stránkách projektu KIPR, a to v sekci ŠPZ: http://www.nuv.cz/kipr/spz-2