Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2017/1-6

Prosinec 2016

 • Využívaní dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi 
  • termín konání: 02.-04.12.2016

Leden 2017

 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 26.-27.01.2017

Únor 2017

 • Využívaní dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi 
  • termín konání: 03.-04.02.2017
 • Metodický seminář pro pracovníky PPP a SPC - Doporučení
  • termín konání: 07.02.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 09.-10.2.2017

Březen 2017

 • Metodický seminář pro pracovníky PPP a SPC - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP
  • termín konání: 01.03.2017
 • Kazuistický seminář k Zulligerově testu
  • termín konání: 06.03.2017
 • Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)
  • termín konání: 06.-07.03.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 09.03.2017
 • Metodický seminář pro pracovníky PPP a SPC - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP
  • termín konání: 13.03.2017
 • První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování - Plán pedagogické podpory
  • termín konání: 14.03.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 29.-30.03.2017
 • Využívaní dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi
  • termín konání: 31.03-01.04.2017

Duben 2017

 • Stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění
  • termín konání: 06.04.2017
 • Nová závěrečná zkouška v učebních oborech pro žáky se SVP
  • termín konání: 12.04.2017 
 • The Intelligence and development scales (IDS)
  • termín konání: 18.04.2017
 • Kazuistický seminář k mapujícímu testu připravenosti na školu (MaTeRS)
  • termín konání: 21.04.2017
 • Podpora žáků se speciálními vzdělávací potřebami - realizce podpůrnych opatření ve škole
  • termín konání: 25.04.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 26.04.2017
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
  • termín konání: 27.04.2017
 • Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s těžkou sluchovou vadou
  • termín konání: 28.04.2017

Květen 2017

 • Sexuální výchova žáků s mentálním postižením
  • termín konání: 05.05.2017
 • Nová závěrečná zkouška v učebních oborech pro žáky se SVP
  • termín konání: 10.05.2017
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
  • termín konání: 11.05.2017
 • Kazuistický seminář k testu The Inteligence and development scales (IDS)
  • termín konání: 16.05.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 17.-18.05.2017
 • Stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění
  • termín konání: 18.05.2017
 • Využívaní dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi 
  • termín konání: 19.-20.05.2017
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání mapujícího testu školní připravenosti (MaTeRS)
  • termín konání: 22.05.2017
 • Realizace podpůrnych opatření - úprava  obsahu vzdělávaní a úprava očekávaných výstupů vzdělávání
  • termín konání: 23.05.2017

Červen 2017

 • Inkluzivní škola a speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků, studentů
  • termín konání: 01.-02.06.2017
 • Realizace podpůrnych opatření - úprava obsahu vzdělávaní a úprava očekávaných výstupů vzdělávaní
  • termín konání: 05.06.2017
 • Realizace podpůrnych opatření - úprava obsahu vzdělávaní a úprava očekávaných výstupů vzdělávaní
  • termín konání: 06.06.2017
 • První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování - Plán pedagogické podpory
  • termín konání: 7.6.2017
 • Kurz primární logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a přípravných tříd ZŠ
  • termín konání: 08.06.2017
 • Workshop k vyváření Doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
  • termín konání: 15.06.2017
 • Kazuistický seminář k Zulligerově testu 
  • termín konání: 16.06.2017
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání (dětí se vzdělávacími potřebami)
  • termín konání: 19.6.2017
 • Realizace podpůrnych opatření - úprava obsahu vzdělávaní a úprava očekávaných výstupů vzdělávaní
  • termín konání: 22.06.2017