Moravskoslezský

Školy v Moravskoslezském kraji

Aktuální seznam škol zapojených do projektu KIPR naleznete zde.


Krajští metodici PPP

 • Mgr. MIROSLAV PIŇOS
  • miroslav.pinos@nuv_cz
 • Mgr. MIROSLAVA ŠIGUTOVÁ
  • miroslava.sigutova@nuv_cz
 • Mgr. IVO SCHVAN
  • ivo.schvan@nuv_cz
 • PhDr. ALENA KOSTELNÁ
  • alena.kostelna@nuv_cz
 • PhDr. VEŘA PODHORNÁ
  • vera.podhorna@nuv_cz

Vedoucí krajský metodik SPC

 • Mgr. ZUZANA PAVELOVÁ
  • zuzana.pavelova@nuv_cz

Krajští metodici SPC

 • Mgr. MARCELA JAGOŠOVÁ
  • marcela.jagosova@nuv_cz
 • Mgr. JANA BARVÍKOVÁ
  • jana.barvikova@nuv_cz
 • Mgr. DANA DIATILOVÁ
  • dana.diatilova@nuv_cz
 • Mgr. VLADIMÍRA HOLÁSKOVÁ
  • vladimira.holaskova@nuv_cz
 • Mgr. JAROSLAVA KMINIAKOVÁ
  • jaroslava.kminiakova@nuv_cz
 • Mgr. DAGMAR ŠEDÁ
  • dagmar.seda@nuv_cz
 • Mgr. et Mgr. ANDREA SILBEROVÁ
  • andrea.silberova@nuv_cz