Metodické setkání ze dne 31. 10. 2017 v Brně

Dne 31. 10. 2017 se v Brně uskutečnilo metodické setkání k doporučením ...

Dne 31. 10. 2017 se v Brně od 10.00 uskutečnilo metodické setkání se zástupci SPC v daném regionu, a to za účasti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové. Hlavním tématem byla doporučení vyžádaná v průběhu září a jejich revize. Setkání bylo realizováno jako přímá zpětná vazba s možností diskuze nad problematikou jednotlivých doporučení, legislativních změn a dalších důležitých zjištění z praxe. Odpoledne se setkání uskutečnilo se zástupci PPP Jihomoravského kraje. Za organizaci a přípravu děkujeme Mgr. Zuzaně Žampachové a Mgr. Soně Baldrmannové.