Metodické setkání ze dne 28. 11. 2017

28. 11. 2017 se v Ostravě uskutečnilo metodické setkání se zástupci ...

28. 11. 2017 se v Ostravě uskutečnilo metodické setkání se zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V dopoledních hodinách se metodické podpory k doporučením a výsledkům analýzy zúčastnili zástupci SPC, odpoledne zástupci PPP daných regionů. Proběhla diskuze k závěrům analýzy a zpětná vazba za přítomnosti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové. Tématem setkání byla také oblast nové legislativy, výkaznictví a spisové dokumentace, rovněž příklady z praxe. Za organizaci a přípravu setkání děkujeme Mgr. Zuzaně Pavelové.