Metodické setkání ze dne 10. 1. 2018 v Brně

10. 1. 2018 se v Brně konalo pracovní setkání zástupců metodické sítě ...

10. 1. 2018 se v Brně konalo pracovní setkání zástupců metodické sítě ŠPZ k Procedurálnímu standardu. Setkání mělo za cíl zohlednit připomínky metodické sítě k Procedurálnímu standardu, rozpracovat jednotlivé kapitoly pro případná následná šetření a doplnit dle situace na jednotlivých pracovištích. Za projekt KIPR se setkání zúčastnili Mgr. Zuzana Acar Jarošová, hlavní metodici projektu KIPR, PaedDr. Petr Hanák a PaedDr. Petr Petráš, a zástupci metodické sítě SPC a PPP.