Metodické setkání ze dne 3. 11. 2017 v Praze

Dne 3. 11. 2017 se v Praze uskutečnilo metodické setkání ...

Dne 3. 11. 2017 se v Praze uskutečnilo metodické setkání se zástupci SPC Ústeckého kraje, a to pod vedením krajského metodika Mgr. Lukáše Prostředního. Metodické setkání proběhlo k závěrům analýzy z doporučení, která jednotlivá pracoviště zasílala v průběhu září a října 2017. Tato doporučení byla vyhodnocena, následně proběhla zpětná vazba ke konkrétním oblastem doporučení. Za projekt KIPR se setkání účastnila PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Zuzana Acar Jarošová.