Metodické setkání SPC a PPP Zlínský kraj v Kroměříži dne 18.10. 2017

Dne 18.10. 2017 se v Kroměříži uskutečnilo metodické setkání k doporučením od 10.00 se zástupci PPP v daném regionu...

Dne 18.10. 2017 se v Kroměříži uskutečnilo metodické setkání k doporučením od 10.00 se zástupci PPP v daném regionu za účasti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové  , která byla vyžádána v průběhu září a proběhla jejich revize a setkání bylo realizováno jako přímá zpětná vazba s možností diskuze nad problematikou jednotlivých doporučení, legislativních změn a další důležitá zjištění z praxe. Odpoledne se setkání uskutečnilo se zástupci SPC ve Zlínském kraji.

Děkujeme za přípravu a příjemné setkání ve Zlínském kraji vedoucím krajským metodikům projektu KIPR, za SPC Mgr. Jitce Jarmarové a za PPP Mgr. Zbyňku Ořechovskému.