Metodické setkání SPC a PPP Zlínský kraj v Kroměříži dne 18. 10. 2017

Dne 18. 10. 2017 se v Kroměříži od 10.00 uskutečnilo metodické setkání k doporučením se zástupci PPP v daném regionu ...

Dne 18. 10. 2017 se v Kroměříži od 10.00 uskutečnilo metodické setkání k doporučením se zástupci PPP v daném regionu, a to za účasti PhDr. Jany Zapletalové a Mgr. Zuzany Acar Jarošové. Doporučení byla vyžádána v průběhu září a proběhla jejich revize. Setkání bylo realizováno jako přímá zpětná vazba s možností diskuze nad problematikou jednotlivých doporučení, legislativních změn a dalších důležitých zjištění z praxe. Odpoledne se setkání uskutečnilo se zástupci SPC ve Zlínském kraji.

Děkujeme za přípravu a příjemné setkání ve Zlínském kraji vedoucím krajským metodikům projektu KIPR, za SPC Mgr. Jitce Jarmarové a za PPP Mgr. Zbyňku Ořechovskému.