Metodici vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv_cz

 

  • Mgr. Bc. KATEŘINA MACHÁČKOVÁ, metodik vzdělávání
    • tel: 283 881 250 l.24
  • Mgr. et. Mgr. MICHAELA PECHAČOVÁ, metodik vzdělávání
    • tel: 283 881 250 l.23