Metodici vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv_cz

 

  • Mgr. Bc. KATEŘINA MACHÁČKOVÁ, metodik vzdělávání
    • 283 881 250 L.23, katerina.machackova@nuv_cz
  • Mgr. et. Mgr. MICHAELA PECHAČOVÁ, metodik vzdělávání
    • 283 881 250 l.54, michaela.pechacova@nuv_cz