KIPR-538/2018 - Asistenti inkluze na školách a v obcích

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektorka: Mgr. Vladimír Foist

Počet hodin: 8

Termín: 10. 9. 2018

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2018

Kód programu: KIPR-531/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Představení práce Agentury pro sociální začleňování - náplň práce koordinátora inkluze v obci. Co přesně dělá koordinátor inkluze v dané obci? Náplň práce koordinátora inkluze ve škole. Měl by být koordinátor inkluze ve škole vzdělaný pedagog? Jakým úvazkem má být zaměstnán koordinátor inkluze vůči počtu žáků se SVP? Překážky a problémy související s prací koordinátora inkluze na školách. Pozice koordinátora inkluze v rámci školního managementu, kompetence koordinátora inkluze vůči ostatním pedagogům. Příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. Zkušenosti (dobré i špatné) z pilotního ověřování pozice koordinátorů. Možnosti vzájemné spolupráce v rámci realizovaných projektů. Diskuze.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.