KIPR-536/2018 - Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 21. 6. 2018

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 11. 6. 2018

Kód programu: KIPR-536/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Frekventanti kurzu se seznámí se správní úpravou náhradní rodinné péče, jejími typy a konkrétními charakteristikami dětí, které jsou do jednotlivých typů náhradní rodinné péče umisťovány. Dále se seznámí se specifiky uchazečů o náhradní rodinnou péči, s procesem zařazování do systému osob pečujících a osob v evidenci (dle zákona č. 359/99 Sb.). Pochopí rizikovost dětí v náhradní rodinné péči. V poslední části semináře budou seznámeni i s postupy zrušení náhradní rodinné péče a se specifickou odbornou činností s dětmi, které se vrací do institucionální péče.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.