KIPR-534/2018 - Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D., 

                 PhDr. Alena Plšková

Počet hodin: 8

Termín: 31. 5. 2018

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2018

Kód programu: KIPR-534/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Frekventanti kurzu se seznámí s procesem rozvodu z pohledu sociálního a psychologického. Pochopí rozdíl mezi chováním partnera, který se na rozvod připravuje, a partnera, který je rozvodem překvapen. Seznámí se s psychologickým profilem dominantního partnera, který prostřednictvím dítěte pokračuje v ovlivňování submisivního partnera. Frekventanti pochopí prostředky, které mohou vést k nápravě vztahů po rozvodu – mediace, přístup tzv. cochemské praxe. Dále se seznámí s variantami řešení péče o dítě po rozvodu, a to s důrazem na střídavou péči. Seznámí se s výhodami a nedostatky formy střídavé péče, potřebami dítěte, limity rodičů. V závěru semináře budou rozebrány vzorové kazuistiky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.