KIPR-533/2018 - Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, depistáž ohrožených dětí, děti jako oběti domácího násilí

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D., 

                 PhDr. Alena Plšková

Počet hodin: 8

Termín: 22. 5. 2018

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 12. 5. 2018

Kód programu: KIPR-533/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Cílem je seznámit frekventanty s chováním jednotlivých věkových skupin dětí, které jsou ohrožené syndromem CAN, dále se sociálním statusem těchto dětí. Bude připomenuta tématika krize a rozebrána forma zpracování krize (nejčastější proces týrání je procesem výchovným). Bude rozebráno a frekventanti pochopí chování dětí a projevy jednotlivých forem syndromu CAN. Zároveň budou frekventanti seznámeni s právním rámcem dané problematiky a souvisejícím rizikovým chováním v rodině (závislosti, domácí násilí, rizikové faktory na straně dítěte a rizikové faktory na straně rodičů).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.