KIPR-532/2018 - Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením syndromu CAN, emocionální a psychické týrání

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D., 

                 PhDr. Alena Plšková

Počet hodin: 8

Termín: 17. 5. 2018

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2018

Kód programu: KIPR-532/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Frekventanti se seznámí se specifiky rodinného prostředí dětí ohrožených syndromem CAN. S procesem sociální práce s dítětem a následně se zvláštnostmi přístupu k dítěti s ohrožením CAN. Pochopí rizikovost rodiny na příkladech a rizikovost samotného dítěte. Zároveň frekventanti pochopí limity sociální práce s cílovou skupinou, emocionální stránku CAN a nutnost zpracování emocí odborníka tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dítěte. Frekventanti pochopí proces viktimizace a nebezpečnost sekundární viktimizace. V závěru semináře se frekventanti seznámí s vhodnými otázkami v rozhovoru s dítětem, s vedením rozhovoru a vyhodnocením rozhovoru s dítětem. Zároveň pochopí spolupráci s kompetentními orgány OSPOD, neziskovými organizacemi a orgány činnými v trestním řízení.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.