KIPR-530/2018 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra

 

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. Zuzana Žampachová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: kurz byl v tomto termínu zrušen 

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-530/2018

Místo: Liberec

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Podpora pedagogů při práci se žáky s PAS.  Specifické metody a postupy při vzdělávání. Nové trendy ve vzdělávání žáků s PAS. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, funkce asistenta pedagoga při práci se žákem s PAS, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou. Aplikace podpůrných opatření do vzdělávání. Úprava prostředí, vizuální podpora; zajištění organizační stránky vzdělávání, tvorba individuálního vzdělávacího plánu jako nositele PO, personální zajištění podpory při vzdělávání (kompetence asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, školního speciálního pedagoga nebo psychologa). Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, respektování zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. Možnosti nácviků sociálního chování.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.