KIPR-528/2018 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaPhDr. Jiřina Jehličková

počet hodin: 8

Termín: 26. 9. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2018 

Kód programu: KIPR-528/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Seminář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí mateřské, základní školy a střední školy. Obsah semináře pomůže frekventantům orientovat se v platné školské legislativě, při vzdělávání dětí a žáků postupovat v jejím souladu, orientovat se v uplatňování podpůrných opatření u žáků s NKS, jejich specifik dle jednotlivých druhů NKS. Součástí semináře bude diskuze nad doporučenými přístupy k dětem, žákům s jednotlivými druhy NKS; metodické postupy, organizace vzdělávání, úprava vzdělávacího obsahu, praktické návody a postupy řešení konkrétní pedagogické situace, způsob speciálně pedagogické intervence u konkrétní kazuistiky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.