KIPR-500/2019/1 - Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy

 

"Vzdělávací program je určen začínajícím psychologům a speciálním pedagogům do 2 let od ukončení studia."

Lektorky: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Počet hodin: 40

Termín: 21.-25. 1. 2019

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 5. 1. 2019

Kód programu: KIPR-500/2019/1

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PaedDr. Ivo Kalvínský

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

1. Otevření vzdělávacího programu (2 hodiny)

Úvod do vzdělávacího kurzu, zmapování potřeb účastníků, vzájemné seznámení účastníků a lektora, představení lektora, definování pravidel skupiny a způsobů práce. Naladění na práci ve skupině. Otevření tématu.

2. Sebereflexe a reflexe poradenského procesu jako základní profesní dovednost poradenského pracovníka (6 hodin)

Cyklus poradenství (kontakt s klientem, motivace, kontrakt, porozumění, práce na naplňování cíle, zkouška realitou, vyhodnocení, ukončení). Účastníci se budou zaměřovat na sebereflexi sebe sama v průběhu poradenského procesu a jejich vlivu na jeho ne/efektivitu (umět si uvědomit svou roli v něm a vnímat i další aspekty, které proces ovlivňují). Průběžně se bude využívat prvků skupinové dynamiky a prvků kooperace pro zkvalitnění prožitku celé práce a to dle principů „Základní osy práce ve výcvikové skupině“.

3. Zásady komunikace s klientem a proces autosupervize (8 hodin)

Zásady efektivní komunikace s klientem. Základní komunikační chyby a omyly. Proces autosupervize a jeho důležitost pro práci s klientem. Problematika bude propojena se sebereflexí účastníků - účastníci budou vedeni ke zvědomění vlastních komunikačních vzorců a jejich využití v poradenské praxi.

4. Metody práce s klienty (10 hodin)

Různé metody práce s klienty, které je možné využít v poradenské praxi v různých kontextech. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí, reflexe a diskuze.

5. Práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenském systému (10 hodin)

Program bude zaměřený především na přenesení předchozích témat do kontextu přímé práce s klientem. Obsah vzdělávacího okruhu bude vycházet z vlastních zkušeností účastníků s prací s klienty prostřednictvím hraní rolí v kontextu školních a školských poradenských pracovišť, reflexe a diskuze. Účastníci se zaměří zejména na tyto oblasti:

  • specifikace primárního klienta služby (žák, pedagog, rodič…)
  • třístranný a vícestranný kontrakt (dojednávání zakázky se všemi subjekty s důrazem na možnosti a meze poradenského procesu)
  • proč se práce s klientem ne/daří?

6. Závěrečná reflexe celého kurzu (4 hodiny)

Závěrečná reflexe kurzu, vzájemná zpětná vazba účastníků a lektora.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.