KIPR-325/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - zaměření na romskou menšinu

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorMgr. David Beňák, DiS.

Počet hodin: 8

Termín: 13. 12. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 22. 11. 2018

Kód programu: KIPR-325/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

V úvodu vzdělávacího programu je krátce popsaná historie romského etnika v evropském kontextu, se zvláštním zaměřením na české a slovenské prostředí. Odkaz na kulturní specifika romského etnika ve výuce (romská kultura, hudba, atd.). Práce s romským žákem v prostředí školy, zohledňování specifických chyb ve výuce žáků romského původu.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.