KIPR-319/2018/2 - Školská legislativa pro školy

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

Lektorka:

Počet hodin: 8

Termín: Termín bude upřesněn

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-319/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu: 

Vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech jak z pohledu pedagogických pracovníků, tak i poradenských pracovišť škol, dále na změny vyplývající z tzv. inkluzivní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti škol a jejich poradenských pracovišť.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.