KIPR-317/2018/2 - Práce s nadanými žáky

 

"Kurz je určen pracovníkům školních poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky 2. stupně ZŠs žáky nižšího stupně víceletých gymnázií s žáky středních škol."

LektořiPhDr. Radmila Pikorová,

              PaedDr. Karel Tomek

Počet hodin: 7

Termín: 29. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2018

Kód programu: KIPR-317/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Kurz je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou nadání ve škole. Probírána budou tato témata: nadaný a mimořádně nadaný žák; identifikace nadání; prožívání nadaného a mimořádného žáka v realitě školy; podpůrná opatření pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků (úpravy metod, forem a organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání a hodnocení, pomůcky pro rozvoj nadání); spolupráce školy a školského poradenského zařízení při identifikaci nadání a mimořádného nadání, při plánování podpory, její realizaci a vyhodnocování. Účastníci kurzu budou také seznámeni s možnostmi, které jednotlivcům a institucím nabízejí krajské sítě podpory nadání.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.