KIPR-316/2018/2 - Práce s nadanými žáky

 

"Seminář je určen pracovníkům školních poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky předškolními a žáky 1. stupně"

LektořiPhDr. Radmila Pikorová,

              PaedDr. Karel Tomek

Počet hodin: 7

Termín: 13. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2018

Kód programu: KIPR-316/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Kurz je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou nadání v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ. Probírána budou tato témata: nadaný a mimořádně nadaný žák; identifikace nadání; prožívání nadaného a mimořádného žáka v realitě školy; podpůrná opatření pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků (úpravy metod, forem a organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání a hodnocení, pomůcky pro rozvoj nadání); spolupráce školy a školského poradenského zařízení při identifikaci nadání a mimořádného nadání, při plánování podpory, její realizaci a vyhodnocování. Účastníci kurzu budou také seznámeni s možnostmi, které jednotlivcům a institucím nabízejí krajské sítě podpory nadání.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.