KIPR-314/2018/2 - Školská matrika - práce s ní v kontextu vyplňování údajů o podpůrných opatřeních žáka

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorkaIng. Alena Tůmová

Počet hodin: 8

Termín: 10. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 21. 8. 2018

Kód programu: KIPR-314/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Školská matrika zahrnuje jak přehled metodických pokynů pro předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ, tak i praktickou ukázku práce s programovou aplikací pro jejich předání. Metodická část je zaměřena na dodržování zásadních pravidel včetně přehledu nejčastěji se vyskytujících chyb a nepřesností. Zvláštní pozornost je věnována správnému vykazování podpůrných opatření. Praktická část ukáže, jak pracovat s programovou aplikací, především jak využít všech možností pro kontrolu správnosti dat.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.