KIPR-313/2018/2 - Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu/školy

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorMgr. Miroslav Vosmik

Počet hodin: 8

Termín: 6. 12. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2018

Kód programu: KIPR-313/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Seminář se zaměřuje na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga, kteří jsou klíčovými pracovníky při vzdělávání žáků se SVP ve škole. Zdůrazníme potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Cílem semináře je rozvinout komunikační a další sociální dovednosti asistentů pedagoga. Pozitivní klima třídy se pak pozitivně odrazí v celkovém klimatu školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.