KIPR-310/2018/2 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorkaMgr. Věra Kramerová

Počet hodin: 8

Termín: 1. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 12. 10. 2018

Kód programu: KIPR-310/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků na obou stupních ZŠ a SŠ, s možnostmi předcházení výchovných obtíží a předcházení výskytu rizikového chování žáků. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele, školního poradenského pracoviště a možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou probírány jednotlivé kazuistiky, které si účastníci na seminář přinesou.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.