KIPR-302/2018/2 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorMgr. Miloslav Majer 

Počet hodin: 8

Termín: 27. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 7. 9. 2018

Kód programu: KIPR-302/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah semináře:

Legislativní změny se zavedením společného vzdělávání (vyhlášky č. 27/2016 Sb.), např. zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, a se zavedením systému minimálních požadovaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením u Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Novinky v tvorbě doporučení ŠPZ ve vztahu k žákům s mentálním postižením a žákům v hraničním pásmu inteligence. Odlišnosti v roli asistenta pedagoga u žáka s mentálním postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole (třídě) zřízené podle § 16, odstavce 9 školského zákona. Přímá versus nepřímá činnost asistenta pedagoga u žáka s mentálním postižením, případně i u žáků s hraničním pásmem inteligence. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně u žáků s mentálním postižením či s hraničním pásmem inteligence. Aktuální problémy se zajištěním asistentů pedagoga u žáků s mentálním postižením či hraničním pásmem inteligence.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.