KIPR-215/2018/2 - Dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight

 

"Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání."

LektořiPhDr. Martina Malotová

Počet hodin: 8

Termín: 4. 12. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 21. 11. 2018

Kód programu: KIPR-215/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Seznámení s diagnostickým nástrojem In-Sight, určeným pro diagnostiku zrakového vnímání dětí a žáků předškolního a mladšího školního věku.  Základy dynamického přístupu diagnostice. Aplikace principů dynamické diagnostiky v práci s nástrojem In-Sight.

Výstupy vyšetření provedeného pomocí dynamické diagnostiky.

Diskuse - možnosti využití různých diagnostických přístupů v praxi účastníků programu, přínosy i nevýhody těchto přístupů a možnosti jejich využívání v práci s nástroji užívanými v diagnostice slabozrakých klientů a klientů s poruchou JBV.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.