KIPR-214/2018/2 - Představení jednotlivých standardů v rámci projektu KIPR

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

Lektořidoc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. pro oblast PPP,

              PaedDr. Petr Hanák,

              PaedDr. Petr Petráš pro oblast SPC

Počet hodin: 16

Termín: 6.-7. 12. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-214/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Po postupném zveřejňování všech standardů v rámci projektu KIPR a jejich rozeslání metodické síti školských poradenských zařízení dojde k prezentaci vzniklých standardů vzniknuvších či ověřovaných v rámci projektu KIPR. Představení jednotlivých standardů bude probíhat pyramidovým systémem. Na podzim roku 2018 proběhne povinný víkendový seminář (pátek - sobota) pro krajské metodiky projektu KIPR, který si bude klást za cíl seznámit účastníky s aktuálně platnými standardy Školských poradenských zařízení. Těmto krajským metodikům budou 3 týdny před setkáním zaslány tyto standardy k prostudování a až 4 dny před setkání budou moci zasílat dotazy, které budou zodpovězeny lektory v rámci společného setkání. Krajským metodikům tímto vzniká povinnost získané standardy a nabyté informace dále prezentovat před kolegy ze svého kraje (1-2 setkání v každém z krajů).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.