KIPR-212/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektorkaMgr. Zuzana Žampachová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 10. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 26. 9. 2018

Kód programu: KIPR-212/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky autistických poruch (triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti), příčiny vzniku PAS; epidemiologie; dopady autistické triády do vzdělávání dětí a žáků s PAS, rozdělení dle funkčních schopností, typy žáků dle projevů v sociálním chování.

Podpora pedagogů při práci s žáky s PAS. Specifické metody a postupy při vzdělávání. Nové trendy ve vzdělávání žáků s PAS. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, funkce asistenta pedagoga při práci s žákem s PAS, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou. Aplikace podpůrných opatření do vzdělávání. Úprava prostředí, vizuální podpora. Zajištění organizační stránky vzdělávání, tvorba individuálního vzdělávacího plánu jako nositele PO, personální zajištění podpory při vzdělávání (kompetence asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, školního speciálního pedagoga nebo psychologa). Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, respektování zvláštností chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. Možnosti nácviků sociálního chování.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.