KIPR-209/2018/2 - Zpracování doporučení PPP

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektorkaPhDr. Jana Zapletalová

Počet hodin: 8

Termín: Termín bude upřesněn

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-209/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Jak psát doporučení? Účastníci kurzu získají možnost si osvojit vhodné postupy psaní doporučení ŠPZ a transkripce diagnostických závěrů (případně dalších závěrů z vyšetření dítěte, např. lékařských, psychiatrických, pedagogických) vyšetření dítěte se SVP. V rámci kurzu se zaměříme na přístupy k psaní zpráv a vhodné postupy práce se závěry z vyšetření. ŠPZ pro žáky se SVP vystavují doporučení pro následnou pedagogickou péči ve škole. Tyto zprávy obsahují doporučení, jak vhodně se žákem pracovat právě ve vztahu k identifikovaným obtížím a typům znevýhodnění. Psychologové a speciální pedagogové se zejména podílejí na sdělení těchto nejzásadnějších informací pro školu a pro vzdělávání žáků s určitým typem znevýhodnění. Kurz se bude zejména věnovat jednotlivým částem doporučení, vhodným formulacím a podstatným údajům doporučení pro školu a pro rodiče žáků.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.