KIPR-208/2018/2 - Rozdíl mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciálně pedagogické péče. Využití pedagogické intervence a předmětů speciální pedagogické péče v rámci vzdělávací soustavy

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

Lektorka:

Počet hodin: 8

Termín: Termín bude upřesněn

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 

Kód programu: KIPR-208/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Hlavní rozdíly a podobnosti mezi pedagogickou intervencí a předmětem speciální pedagogické péče. Jak zařadit předměty speciální pedagogické péče do disponibilních vzdělávacích hodin. Kdo může vyučovat pedagogickou intervenci a kdo předmět speciální pedagogické péče. Jaké předměty speciálně pedagogické péče mohou být lektorovány. Normativy na předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci. Jak pracovat s diverzifikovanou skupinou v rámci pedagogické intervence. Náplň předmětů speciálně pedagogické péče dle stupňů podpůrných opatření.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.