KIPR-117/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. et Mgr. Alice Pohořská

Počet hodin: 8

Termín: 30. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2018

Kód programu: KIPR-117/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Kdo jsou žáci s jinými životními podmínkami? Účastníci semináře získají náhled na výchovné přístupy respektující individuální zvláštnosti žáků.  Účastníci semináře získají základní orientaci v problematice poskytování podpůrných opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.