KIPR-206/2018/2 - Co nepatří do zprávy z vyšetření - SPC

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektorPaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Počet hodin: 6

Termín: 30. 8. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2018

Kód programu: KIPR-206/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

V pedagogicko-psychologické praxi patří ke standardním postupům psychologů provádět diagnostiku a výstupy z ní zpracovat do podoby zpráv z psychologického vyšetření, které mají poskytnout rodičům a učitelům vodítka k vhodné preventivní a intervenční práci s dětmi a dospívajícími s různorodými speciálními vzdělávacími potřebami. Nezřídka se však stává, že výstupy z vyšetření nejsou prezentovány dostatečně srozumitelně, v přiměřeném rozsahu, a nestanou se tedy adekvátním zdrojem informací pro další práci vychovatelů. Cílem workshopu je prezentovat a interaktivním způsobem společně prozkoumat zásady a techniky psaní zpráv z psychologického vyšetření tak, aby se maximalizovala jejich srozumitelnost a využitelnost pro laického čtenáře (především rodiče či zákonného zástupce). Je vhodné, aby si účastníci na seminář přinesli 2-3 exempláře anonymizované zprávy z vyšetření (dle vlastního zvážení vybrat 1 příklad "dobré praxe" a 1 příklad "nevyhovující praxe", které nám poslouží jako pracovní materiál). Prosím o dodržování zásad ochrany osobních údajů.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.