KIPR-205/2018/2 - Rozšiřující informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu

 

"Kurz je určen pro absolventy akreditovaného kurzu „Prostorová orientace“, tzn. pro ,,pokročilé“."

LektořiMgr. Renata Paříková,

              Mgr. Petra Červinková,

              Zdeněk Bajtl 

Počet hodin: 8

Termín: 5. 10. 2018

Čas zahájení: 9.00

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2018

Kód programu: KIPR-205/2018/2

Místo: klubovna SONS, Krakovská 21, Praha 1

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Vymezení pojmů k prostorové orientaci, praktické ukázky chůze s bílou holí - zopakování technik chůze. Výuka prostorové orientace na školách dle par. 16 odst. 9 a výuka u dětí ve společném vzdělávání. Informace o akcích a soutěžích k prostorové orientaci. Teoretické a praktické seznámení se s navigací a KDD, informace o aktuálních nových a využívaných pomůckách - braillský řádek, telefony pro nevidomé a těžce slabozraké, programy s hlasovou podporou. Postupy při získávání navigačních pomůcek včetně kontaktů na firmy zabývající se touto technologií. Součástí budou i postřehy nevidomého uživatele a možnost vyzkoušení si těchto pomůcek v terénu.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.