KIPR-204/2018/2 - Hodnocení žáka se SVP

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektorkaMgr. Ivana Tormová

Počet hodin: 8

Termín: 3. 12. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2018

Kód programu: KIPR-204/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

  • Hodnocení jako motivační proces školní úspěšnosti žáků a to i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Typy hodnocení a jejich vzájemná kombinace
  • Od sumativního hodnocení k formativnímu
  • Co, kdy a jak často hodnotit
  • Psychologický aspekt pochvaly x ocenění
  • Alternativní způsob hodnocení (slovní, kombinace známky se slovním hodnocením, bodové hodnocení, MUP apod.)
  • Úpravy hodnocení žáků se SVP vycházející z RVP ZV
  • Nositelé změny v hodnocení

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.