KIPR-116/2019/2 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. et Mgr. Alice Pohořská

Počet hodin: 8

Termín: 27. 11. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2018

Kód programu: KIPR-116/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Seminář je věnován náhledu na možnosti přístupu k dětem s poruchami chování. Účastníci semináře získají základní informace o možných přístupech k dětem s poruchami chování. Část semináře se zaměřuje na odlišnosti mezi specifickými a nespecifickými poruchami chování a podpůrnými opatřeními, která je možné těmto žákům poskytovat. Účastníci kurzu získají základní informace o problematice poskytování podpůrných opatření a pomoci při sestavování plánu pedagogické podpory pro tyto žáky. Na závěr semináře je část věnována oblasti koordinovaného přístupu k žákům s nespecifickými a specifickými poruchami chování.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.