KIPR-201/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s ADHD

 

"Kurz je určen pro pracovníky školských poradenských zařízení (SPC/PPP)."

LektorkaPhDr. Zdena Michalová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 4. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 14. 9. 2018

Kód programu: KIPR-201/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Účastníci vzdělávací akce budou disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci v poskytování podpůrných opatření spojených s edukací žáků s ADHD v prostředí školy. Budou stručně seznámeni se současnými trendy v terminologii a diagnostice, připomenou si typické projevy ADHD. Na základě užití funkční analýzy chování budou upozorněni na způsoby modifikace metod a forem výuky a možnosti objektivního hodnocení vědomostí a dovedností žáků s ADHD. Budou rozebírány úpravy v organizaci výuky při edukaci žáků s ADHD při společném vzdělávání včetně kooperace učitele s dalšími pracovníky, poskytujícími ve škole personální podporu ve školní třídě i mimo ni (praktické ukázky, kazuistické rozbory).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.