KIPR-115/2018/2 - Kompenzační pomůcky v praxi se zaměřením na děti se zrakovým postižením, tělesným postižením a děti s kombinací více vad

 

"Seminář je určen pro pracovníky ŠPZ a pouze pro segment, který s danou skupinou pracuje."

LektořiPhDr. Milan Pešák,

              Dr. Břetislav Verner, CSc.

Počet hodin: 8

Termín: 31. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2018

Kód programu: KIPR-115/2018/2

Místo: PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Obsah vzdělávacího programu a workshopu je rozdělen do dopolední části pro pomůcky pro zrakově postižené děti a odpolední části pro tělesně postižené a kombi vady – jejich praktická ukázka a možnost využití pomůcek, asistivní technologie počítačové a mobilní, které významně zmírňují komunikační a informační deficit těchto skupin žáků se SVP. Hlubší pochopení práce s kompenzačními pomůckami vyžaduje také vhled do technické stránky, na semináři tak budete mít možnost se seznámit ze základními principy ovládání těchto pomůcek a jejich technologií. Workshop seznámí účastníky se současnými, běžně využívanými didaktickými, kompenzačními a asistivními pomůckami i se zaměřením a reflektujícími možnosti a využití v rámci IT a dalších technologií. Součástí workshopu bude také diskuze nad nastavením možné mezioborové spolupráce a podpory v oblasti IT a technické stránky kompenzačních pomůcek. Předpokladem pro účast na semináři je přímá práce s dětmi se SVP daného segmentu a znalost kompenzačních pomůcek daného znevýhodnění. Přínos je zejména v rozšíření znalostí po technické a IT stránce s cílem seznámit pracovníky s hlavními funkcemi a situacemi, kde mohou efektivně pomáhat.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.