KIPR-113/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků z jiného kulturního prostředí = žáků cizinců

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. Pavla Kubíčková

Počet hodin: 8

Termín: 29. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2018

Kód programu: KIPR-113/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Program je zaměřený na vzdělávání žáků-cizinců v rámci školského zákona, vyhlášky 27/2016 v platném znění a ostatních legislativních a zákonných norem. Nedílnou součástí obsahu semináře je tvorba IVP u žáků-cizinců, úprava obsahu, organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků, spolupráce s odbornými pracovišti, neziskovými organizacemi a rodiči, zákonnými zástupci. Zároveň jsou v průběhu semináře poskytnuty informace o hlavních odlišnostech v kulturním a ve společenském životě a chování žáků-cizinců s ohledem na jejich národnost, specifika jednotlivých rodných jazyků žáků-cizinců a s tím související možné obtíže při osvojování českého jazyka.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.