KIPR-109/2018/2 - Aplikace dalších podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkyMgr. Markéta Benoniová,

                 PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

Počet hodin: 8

Termín: 30. 8. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2018

Kód programu: KIPR-109/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Dopolední blok se věnuje teoretickým východiskům: speciálně pedagogické centrum a jeho funkce (nový model posuzování a poskytování podpůrných opatření). Efektivní formy spolupráce SPC a škol. Vymezení tělesného postižení a závažného onemocnění (DMO, jiné poruchy centrální nervové soustavy, vývojové deformace, SMA, DMD, onkologické onemocnění, epilepsie, cukrovka, poúrazové stavy aj.). Dopady tělesného postižení a závažného onemocnění na proces edukace. Práce pedagoga v inkluzivním prostředí, speciálně vzdělávací potřeby dětí/žáků/studentů s tělesným postižením. Týmová spolupráce učitelů s asistentem pedagoga (komunikace). Odpolední blok je orientován prakticky: kazuistikami jednotlivých typů postižení v procesu inkluze. Podpůrnými opatřeními a jejich aplikací ve školách všech typů (projevy, na které opatření reaguje, popis opatření, aplikace a specifikace podmínek, varianty dle stupňů podpory aj.). Předávání zkušeností z praxe (dobré/špatné příklady z praxe).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.