KIPR-108/2018/2 - Bálintovské skupiny

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení."

LektorkaMgr. Kateřina Skalická

Počet hodin: 8

Termín: 5. 9. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2018

Kód programu: KIPR-108/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Jde o specifickou formu intervize, která kombinuje klasickou metodickou práci zaměřenou na problém ve vztahu s klientem s víceúrovňovou možností sociální opory. Její současnou podobu by bylo možno vymezit jako burzu nápadů o vztahu mezi pedagogem a žákem. Je vedena podle určitých pravidel. Tato forma práce nenabízí ideální řešení, její výhoda spočívá především v tom, že nabízí více úhlů pohledu na vztah a uvolnění ze zajetí zaběhaných výkladových schémat či předsudků. Poskytuje svým účastníkům také určitou míru porozumění a sociální oporu. Daná podoba skupinové práce akceptuje různorodost, prožitky, iracionalitu, pochybnost či pocit selhávání. Nejde rovněž o efekt rychlý a jednorázový, spíše bychom mohli uvažovat o skupině jako o dlouhodobém procesu, který „zraje“ v čase. Inspirace, pochopení, aha-efekt se pak mohou u účastníka skupinového dění dostavit až se zpožděním několika dnů.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.